Odd Fellows in actie voor Schone Schie

De Odd Fellows hebben zaterdagmiddag meegeholpen met het opruimen van zwerfafval langs de oever van De Schie ter hoogte van de Rotterdamse Torenlaan. Zij deden dat in het kader van het project ‘Schone Schie’, een milieuvriendelijk initiatief dat ook door de Odd Fellows is gesponsord.

De Odd Fellows Jan Liebe en Wilrik Meijer staken voor de gelegenheid de handen uit mouwen. Binnen een mum van tijd hadden zij al kilo’s aan zwerfvuil verzameld in de vuilniszakken en emmers die zij van de organisatie hadden meegekregen. Net zoals alle andere honderden vrijwilligers die zich voor dit project van tevoren enthousiast online hadden aangemeld. Dankzij hun tomeloze inzet is een gedeelte van de oever van De Schie vrij van zwerfvuil en weer een stukje schoner geworden.