Filosofie van het boerenverstand

Filosoof Jan Warndorff is door de Independent Order of Odd Fellows (I.O.O.F.) uitgenodigd om op 14 september in de Haagse Humanitas loge een lezing te houden over zijn debuut ‘Geen idee: Filosofie van het boerenverstand’. Een boek dat is geschreven voor iedereen die in zijn leven op zoek is naar steun en inspiratie. Warndorff: ‘Daarom lijkt het mij zeker ook voor Odd Fellows heel interessant.’

Warndorff werd geboren op 25 november 1965 in het Ghanese plaatsje Duayaw Nkwanta, waar zijn beide ouders als tropenarts werkten. Hij groeide op in Malawi en Ethiopië. Toen hij 19 jaar was, besloot hij om naar Nederland terug te keren. In 1996 studeerde hij af aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarna heeft hij enige tijd gewerkt als freelance journalist (o.a. voor Trouw) en als taaltrainer. Momenteel is hij werkzaam als vertaler, maar ook als filosoof. In 2017 debuteerde hij met het boek ‘Geen idee: Filosofie van het boerenverstand’ en is hij door de I.O.O.F. uitgenodigd om daar een lezing over te houden.

Warndorff heeft de titel van zijn boek niet zonder reden gekozen. ‘Mijn boek vertrekt vanuit de erkenning dat ik fundamenteel onwetend ben, dat het leven iets onbegrijpelijks is – en dat het niet een idee is, niet iets abstracts, maar concrete, ademende realiteit. En volgens mij weet ieder mens dat wel, met zijn of haar boerenverstand. Wat ik dus eigenlijk doe is dat ik hele eenvoudige, voor de hand liggende waarheden, consequent doordenk.’

Wat is de filosofie van het boerenverstand? ’Het leven is het meest kostbare wat er is en iedereen probeert er het beste van te maken. En de beste manier om er het beste van te maken is door te proberen van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden. Het is dus een filosofie van leven en liefde. Maar dan niet een filosofie over het leven en over liefde, maar het is liefhebbende filosofie, gedacht vanuit en omwille van het leven. Hoe eenvoudig ook, het geeft dus tegelijkertijd een fundamentele draai aan de manier waarop wij denken.’ Welke doelgroep probeert u met uw boek precies te bereiken? ’Alle mensen op aarde. Het boek is echter vooral geschreven voor een publiek dat niet per se veel weet van filosofie, maar wel zoekt naar steun en inspiratie om van dit leven het beste te maken. Daarom lijkt het mij zeker ook voor Odd Fellows heel interessant. Maar ook bij een breder publiek is hier, juist in deze tijd van globalisering en ecologische crises, toenemende behoefte aan.’

Het debuut van Warndorff is al met al een succes te noemen. Hij werd eerder al geïnterviewd door NRC, kreeg een lovende recensie in het dagblad Trouw en naar verwachting zal er zelfs een derde druk van zijn boek verschijnen. Tevens is hij met uitgeverij Lemniscaat in gesprek over het samenstellen van een nieuwe bundel essays van de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset (1883-1955), die in de jaren dertig van de vorige eeuw met zijn boek ‘La rebelión de las masas’ (recent opnieuw vertaald als: ‘De opstand van de massamens’) bekendheid verwierf. ‘Dat lijkt mij hoog tijd’, stelt Warndorff, ‘want juist in die essays blijkt hij een uiterst originele en inspirerende levensfilosoof die ons ook vandaag nog heel veel kan leren.’