Welkom bij Odd Fellows in Rotterdam!

De Odd Fellows is een vereniging van mannen en vrouwen die de samenleving mooier en beter willen maken. De Odd Fellows hebben een lange geschiedenis van zelfontwikkeling, filantropie en sociale activiteiten. In Nederland richt het zich op dit moment als activiteiten voor de leden elkaar te zijn en zorgen voor momenten van gesprek, bezinning, rust en reflectie. In Rotterdam is er op dit moment een mannengroep (Maasloge No. 16) en een damesgroep (Phoenix Rebekkah Loge No.50 . Spreekt dit je aan? Kom dan een keer langs. Samen staan we sterker en kunnen we meer bereiken.


Er is weer een open zitting!

Kom snel een kijkje nemen bij de vereniging

Mensen met een open oog en een luisterend oor, zoekend naar verdieping, worden van harte uitgenodigd om kennis te komen maken met de Rotterdamse Odd Fellows op 30 april 2024 op onze locatie.

 
 

Phoenix Rebekkah Loge No. 50

Drie jaar na start een officiële loge binnen de Odd Fellows

Ruim 3 jaar na de stichting van de Phoenix Club No. 05 is de damesgroep een officiële loge geworden op 15 januari 2024.

Een mooie uitbreidingen groei voor de Odd Fellows in Rotterdam enter welkome extra energie voor het verenigingsleven.

 
 

Tijd voor vereniging en elkaar fysiek zien, spreken en luisteren!

Het is weer tijd voor het verenigingsleven en weer de draad op te pakken met elkaar.

We merken dat COVID-19 een enorme indruk en impact heeft gemaakt op verenigsleven en dat we bewust een herstart moeten maken.

Zoek je bezinning, reflectie & introspectie, de sociale contacten en werken aan vriendschappen en zelfontwikkeling en met genoeg leden tenslotte om samen te werken aan goede doelen in Rotterdam en de Rijnmond?

In de laatste jaren is het deelnemen van maatschappelijke organisaties snel aan het afnemen terwijl juist nu hebben we elkaar meer nodig en is vaak meer behoefte aan een goed gesprek met diepgang.

Geinteresseerd voor Rotterdam en de Rijnmond; geef je op? Kom eens kijken.

 
 

Wat is ons doel als 'Odd Fellow'?

Wij vinden, dat de mens, als denkend wezen, mede verantwoordelijk is voor hetgeen zich afspeelt in de samenleving. Wij willen, dat deze verantwoordelijkheid praktisch gestalte krijgt door het geven van vriendschap, het bewijzen van (naasten)liefde en het zoeken naar waarheid.

Sociale contacten & werken aan vriendschappen

Niemand kan zonder vrienden. Een van de doelen van de Odd Fellows is de onderlinge verhoudingen te verbeteren en een gemeenschap te zijn. Een ontmoeting – een reguliere over voor specifieke onderwerpen - is bedoeld voor verdieping en verrijking en tegelijkertijd groeit het onderlinge sociale contact, vertrouwen en ontstaat een vriendschappelijke sfeer. In de reguliere ontmoetingen is een vast gedeelte met een aantal vaste rituelen en een open gedeelte.


Maatschappelijke inzet

Alhoewel de maatschappij sinds de oprichting van de Odd Fellows aanzienlijk veranderd, toch is er genoeg te doen. We moeten het invullen naar wat er nu nodig is in de maatschappij en gemeenschap. De Odd Fellows zoeken naar de juiste manieren om lokaal mensen om ons heen te helpen. Het Odd Fellowship biedt de omgeving daartoe en biedt tevens de mogelijkheid tot verdere persoonlijke ontplooiing.


Bezinning & zelfreflectie

Leden vertellen over gebeurtenissen, die ze hebben meegemaakt, of ze hebben een zelf gekozen onderwerp voorbereid, dat de moeite waard is met anderen te delen. Odd Fellows putten zo kennis uit de wereld van nu de diversiteit aan ervaring en kennis van elkaar. Ze beschikken echter ook over oude ritualen en symbolen die helpen bij het verdiepen van het innerlijke. Voor menigeen zullen deze ‘ritualen’ even wennen zijn omdat ze ontstaan zijn in twee eeuwen maar ze dienen voor bezinning en introspectie.